ลุงเชิด นุ่มพรม
แม่เล็ก แซ่เตียว
แม่สำเนียง ชูพินิจ
ข้อคิด แนวทาง ในการทำงาน ของอาจารย์สันติ อภัยราช
รางวัลที่ไม่ต้องร้องขอ
ศิลปินอาวุโส ลุงเหรียญ นาคนาม
คนดีที่สังคมเพรียกหา
" แม่เสนอ สิทธิ " ปราชญ์ท้องถิ่นนครไตรตรึงษ- -