[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
ชมรมผู้สูงอายุ  
 

ชมรมผู้สูงอายุตำบลนครชุม

ก่อตั้งเมื่อ 9 มิถุนายน 2539

 

 

ปี 2539 จำนวน 197 คน
ปี 2549 จำนวน 464 คน

 

 

ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนความรู้ ดูแลสุขภาพ

 

 

1.เพื่อเสริม สร้างความสามัคคี
2. อุปการะช่วยเหลือเพื่อกันและกัน
3. ส่งเสริมการกุศลสาธารณะประโยชน์
4. บำรุงและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา และอื่นๆ

 

 

1.นายมานพ ศิริไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2. นายสวิง ชมพูผล รองประธานกรรมการ
3. นางปัทมา ศิริไพบูลย์ เลขานุการ
4. นายแจก ป้อมภา เหรัญญิก

คณะกรรมการประกอบด้วย

วัตถุประสงค์การก่อตั้งชมรม

คำขวัญของชมรม

จำนวนสมาชิก


  
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๘๘๖๘-๙
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50