[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม

                                        

       นายวสันต์ ยาแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม                  นางทัศนีย์ คำปั๊ป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม

                                         

            นายเปรมชนัน เขตร์วิทย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1        นายเลอชา วงษ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1

                                          

                นายชัยรัตน์ อัศววิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1        นายวิเชียร จันทโรภาส   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1                                           

                    นายสุวิทย์ ปานพลอย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1         นายสมบัติ คมขำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2

                                        

                นายทวีป เรียงจารุสมบูรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2       นางสุปราณี รอตศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2

                                         

          นายธนภัทร เครือรัตนไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2           นายพิทักษ์ สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2

 


  
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๘๘๖๘-๙
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50