พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชร ครั้งที่ 3
ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 23 ส.ค 2449
ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 24 ส.ค 2449
ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 25 ส.ค 2449
ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 26 ส.ค 2449
รวมเสด็จประพาสต้น 1 – 3
ว่านหน้าทอง พระกษัตริย์สร้าง
กำแพงเพชรใต้ร่มฟ้ามหาบารมี 1
กำแพงเพชรใต้ร่มฟ้ามหาบารมี 2
คนผมแดง
ต้นสักหน้าศาลากลางหลังที่ 2 เมืองกำแพงเพชร
หนึ่งร้อยปี ปิยราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร
หนึ่งร้อยปี ปิยราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร ตอนที่ 2
ต้นไม้ของพ่อ