พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 23 ส.ค 2449
ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 24 ส.ค 2449 ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 25 ส.ค 2449
ตามรอยพระบาทประพาสต้นกำแพงเพชร 26 ส.ค 2449 รวมเสด็จประพาสต้น 1 – 3
ว่านหน้าทอง พระกษัตริย์สร้าง กำแพงเพชรใต้ร่มฟ้ามหาบารมี 1
กำแพงเพชรใต้ร่มฟ้ามหาบารมี 2 คนผมแดง
ต้นสักหน้าศาลากลางหลังที่ 2 เมืองกำแพงเพชร หนึ่งร้อยปี ปิยราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร
หนึ่งร้อยปี ปิยราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร ตอนที่ 2 ต้นไม้ของพ่อ
กำแพงเพชรใต้ร่มพระบารมี