รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
 


ระบำก.ไก่
รำโทน
เพลงพวงมาลัย ระบำร้องแก้
เพลงลิเกป่า
รำวงพื้นบ้าน
แคนหรือเก้งของชาวม้ง การเต้นกำรำเคียวของชาวเขาทอง
การรำแม่บทเล็ก
นางละคร
เพลงฉ่อยตำบลลานดอกไม เพลงพื้นบ้านชุมชนท่าไม้
เพลงเรือ 48
ระบำกลางบ้าน บ้านวังพระธาตุ นครไตรตรึงษ
รำโทน ชุมชนเขาทอง ลำตัด เพลงพื้นบ้าน
ระบำกำแพงเพชร
รำวงย้อนยุค เมืองนครชุม
ลิเก เพลง พิษฐาน
การเล่นพื้นบ้านของตำบลไตรตรึงษ์
เพลงพื้นบ้านหมู่บ้านวังแขม
เพลงกล่อมเด็ก การละครมรดกใหม่
.การถ่ายทอด ศิลปะการแสดงพื้นบ้านระบำคล้องช้าง สู้เยาวชน - -
ทัศนศึกษาสัมมนาศิลปพื้นบ้านกำแพงเพชร - -
. ลิเกแก้บน เจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร - -