รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
 


ระบำก.ไก่
รำโทน
เพลงพวงมาลัย ระบำร้องแก้*
เพลงลิเกป่า
รำวงพื้นบ้าน
แคนหรือเก้งของชาวม้ง การเต้นกำรำเคียวของชาวเขาทอง*
การรำแม่บทเล็ก
นางละคร
เพลงฉ่อยตำบลลานดอกไม้ เพลงพื้นบ้านชุมชนท่าไม้
เพลงเรือ 48
ระบำกลางบ้าน บ้านวังพระธาตุ นครไตรตรึงษ
รำโทน ชุมชนเขาทอง ลำตัด เพลงพื้นบ้าน
ระบำกำแพงเพชร
รำวงย้อนยุค เมืองนครชุม
ลิเก เพลง พิษฐาน
การเล่นพื้นบ้านของตำบลไตรตรึงษ์
เพลงพื้นบ้านหมู่บ้านวังแขม
เพลงกล่อมเด็ก การละครมรดกใหม่
.การถ่ายทอด ศิลปะการแสดงพื้นบ้านระบำคล้องช้าง สู้เยาวชน
ทัศนศึกษาสัมมนาศิลปพื้นบ้านกำแพงเพชร
ลิเกแก้บน เจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร เพลงกล่อมเด็กนครไตรตรึงษ์
การแสดงเพลงฉ่อย อ.ลานกระบือ ระบำคล้องช้างนครชุม
รวมศิลปินพื้นบ้านกำแพงเพชร การแสดงพื้นบ้านชุมชนโบราณนครชุม
รำวงพื้นบ้านภาคกลาง การแสดงเพลงฉ่อยเพชรชมพู เกาะรากเสียด
เพลง รำโทน บ้านบุ่ง ขาณุ เพลง พวงมาลัย บ้านบุ่ง ขาณุ
รำโทนเขาทอง การฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลิเก ( คณะคลองขลุงบำรุงศิลป์)
ประกวดจินตลีลา ประเพณีสารทไท กล้วยไข่ เมืองกำแพงเพชร ๒๕๕๔ วงปี่พาทย์ ไม้แข็ง เครื่องคู่
รำหุ่นกระบอก