ร้อยปีครูมาลัย ชูพินิจ
การทำขวัญข้าว
ตลาดชาววัง
การอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชน
การแสดงแสงเสียง นบพระเล่นเพลง 2549
กำแพงเพชรเทพเนรมิตเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำปิงตอนที่ 1
การแสดงแสงเสียงธารประทีปกำแพงเพชร
กำแพงเพชรเทพเนรมิตเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำปิงตอนที่ 2
เทศน์มหาชาติ
โขน นาฏศิลป์ชั้นสูง
ผีนางด้ง
แคนหรือเก้งของชาวม้ง
ตลาดชาวบ้าน
ตำนานนิทานและวรรณกรรมพื้นบ้าน บนถนนพระร่วง
ตานก๋วยสลาก
ตำนานการแต่งกายของชาวกำแพงเพชร
สงกรานต์กับเมืองโบราณกำแพงเพชร
ตำนานท้าวแสนปม
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
พระแก้วมรกตกับเมืองกำแพงเพชร
ถนนเด็กเดินจังหวัดกำแพงเพชร
ศรัทธาแรงใจเยาวชนไทยใจอย่าท้อ
ถนนสายวัฒนธรรม กำแพงเพชร
อดีตที่รุ่งเรือง
ทอดผ้าป่าแถว
ดั่งจินตนาการ
มวยคาดเชือก
กำแพงเพชร ดินแดนแสนสงบ
สานสัมพันธ์วัฒนธรรมข้ามโลก
โคลงสี่สุภาพ
พิธีเปิดงานสารทไทยกล้วยไข่
รูปแบบและกระบวนพยุหยาตราพญาลิไท
หนังตะลุง ที่อำเภอลานกระบือ
วัฒนธรรมอำเภอปางศิลาทอง
ลิเกป่า
วัฒนธรรมอำเภอลานกระบือ
ตำนานพระซุ้มกอ
วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ภาษาถิ่นลานกระบือ
ส่งสุดเส้นทาง 13 สิงหาคม 2550
พระแสงราชศัสตรา
สืบสานภาษาไทย ร่วมใจอนุรักษ์
มดงามกับจักจั่น การแสดง แสง เสียง ประกอบพิธีเปิดงานลอยกระทง.
การทำขวัญข้าว นบพระ แสงเสียง 52
กวีนิพนธ์กับเยาวชน บทสวดมนต์ที่สำคัญในพระพุทธศาสนา
ครอบครัวอนุรักษ์ไทย บทสวดมนต์วัฒนธรรม.
ธรรมมาสน์ ยันต์ลงคาถาอาคม.
อินทรวิเชียรคำฉันท์ สำนวนไทย
กลอนสุภาพ เพลง ถึงคนที่แสนดี
เพลง ถึงคนที่แสนดี เพลงอำลา....คุณครู
เพลงอำลา....คุณครู เพลง คำสอนแม่
เพลง สู่ความฝันชั้นกวี เพลง ยังเหมือนเดิม
กาพย์ยานี ๑๑ ริมปิง เพราะเธอ
เป่าใบไม้เป็นเพลง อำเภอคลองขลุง วัฒนธรรมการกินหมากของไทย
วรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้น นางในวรรณคดี
ภาพนางในวรรณคดี ใบบอกทางกำแพงเพชร
การอ่านทำนองเสนาะตอนที่ 1
การอ่านทำนองเสนาะตอนที่ 2
ารอ่านทำนองเสนาะ ตอนที่ 3
ปีใหม่ของชาวเขาเผ่าม้ง
เครื่องดนตรีไทย 2
สืบสานภาษาไทยเทิดไท้แปดสิบพรรษา
คำโบราณอุบาย ตอนที่ 1
คำโบราณอุบาย ตอนที่ 2
ปลุกชุมชนใหม่ในเมืองเก่า
ขยับกายสบายชีวี วิถีพุทธ
โต๊ะหมู่บูชา
มหรสพ สามัญของไทยสมัยโบราณ
วันออกพรรษา
เมืองคนแกร่ง
สานสัมพันธ์กำแพงเพชรสู่อิสาน
สงกรานต์กับเมืองโบราณกำแพงเพชร 2
สันติภาพคืนสู่โลก
ทอดกฐิน
การฝึกหัดยุวมัคคุเทศก์ ประเพณีแต่งงานชากำแพงเพชร
ครอบครัวอนุรักษ์ไทย
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลจันเสน - -
มหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ - - ตำนานท้าวแสนปม - -
การยกยอดฉัตรองค์พระบรมธาตุ - - สุดยอดแหล่งการเรียนรู้ ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม- -
ตลาดชาววัง - -